Najważniejsze informacje dla Najemców

Zostałeś Najemcą osiedla w Mińsku Mazowieckim?

Kliknij pobierz tę broszurę: Minsk Maz – informator dla najemców_

Znajdziesz w niej najważniejsze informacje dotyczące:

  • regulaminu osiedla
  • zgłaszania usterek
  • zgłaszania poważnych awarii
  • zasad segregowania śmieci
  • likwidowania szkód / ubezpieczeń

Miłej lektury!