Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłosił termin rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia „Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach Programu „Mieszkanie Plus” w Mińsku Mazowieckim”. Do konsultacji zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące na terenie miasta działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje rozpoczną się 4 września i będą trwały do 17 września. Ich celem jest przygotowanie finalnego projektu uchwały w oparciu o wnioski i propozycje organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym linkiem

Konsultacje dla NGO projektu uchwały w ramach programu „Mieszkanie Plus”